„Brzozowskie Zeszyty Historyczne”

Numer 1, 1993 r. „Wrześniowi tułacze”

Numer 2, 1993 r. „Z lat okupacji”

Numer 3, 1993 r. „Czas wyzwolenia

Numer 4, 1994 r. „Z lat okupacji”

Numer 5, 1995 r. „Czas wyzwolenia

Numer 6, 1995 r. „Wrześniowi tułacze”

Numer 7, 1996 r. „Niepodległościowy szlak ojców naszych pomnikami pisany”

Numer 8, 1996 r. „Czas wyzwolenia” (Od Zbrucza po San)

Numer 9, 1997 r. „Czas wyzwolenia” (Na podkarpackim obszarze)

Numer 10, 1998 r. „Wrześniowi tułacze” (Z harcerskim rodowodem)

Numer 11, 1999 r. „Z lat okupacji” (Niepokonanym na chwałę)

Numer 12, 2000 r. „Z lat okupacji” (Brzozowski ruch niepodległościowy)

Numer 13, 2001/2002 r. „Czas wyzwolenia” (Od AK do Solidarności)