Ulgi

Opłata ulgowa na wstęp do muzeum (na wystawy stałe i czasowe) oraz do oddziału (Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi) przysługuje:

 1. dzieciom w wieku od 3 do 6 lat
 2. dzieciom i młodzieży uczącej się

W związku z realizacją programu „Brzozowska Karta Rodziny 3+”, wprowadza się ulgowy zakup biletów wstępu na wszystkie rodzaje wystaw, ze zniżką 50% dla rodzin wielodzietnych objętych programem. Ulgowy zakup biletów realizowany jest po okazaniu karty upoważniającej do zniżki.

Wprowadza się ulgowy zakup biletów wstępu na wszystkie rodzaje wystaw eksponowanych w macierzystej siedzibie muzeum, ze zniżką 50% dla posiadaczy „Bieszczadzkiej Karty Turysty”. Ulgowy bilet realizowany jest po okazaniu karty upoważniającej do zniżki.

Zniżki na zakup biletów wstępu z tytułu „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” i „Bieszczadzkiej Karty Turysty” nie podlegają łączeniu. Brana pod uwagę będzie najkorzystniejsza dla okazicieli kart zniżka.

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • uczniom szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych i ich opiekunom,
 • pensjonariuszom domów pomocy społecznej i ich opiekunom,
 • uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej i ich opiekunom,
 • uczestnikom środowiskowych domów samopomocy i ich opiekunom,
 • wychowankom rodzinnych domów dziecka i ich opiekunom,
 • opiekunom zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • opiekunom zorganizowanych grup przedszkolaków,
 • dzieciom poniżej 3 roku życia,
 • pracownikom muzeów państwowych i samorządowych.

Poniedziałek jest dniem, w którym wstęp na wystawę stałą do muzeum (w ratuszu) jest bezpłatny.

We wtorki (w okresie od 1 maja do 30 września) wstęp do oddziału – Muzeum Pożarnictwa w Starej Wsi jest bezpłatny.