Historia muzeum

Tym pozytywnym przejawom działalności towarzyszyła jednak niepokojąca kwestia, a mianowicie niezadowalający stan techniczny budynku, jego niedostosowanie dla osób niepełnosprawnych i niedostateczne zasoby lokalowe obiektu. Zaradzić temu mógł jedynie planowany i odkładany od wielu lat z powodu braku odpowiednich nakładów pieniężnych kapitalny remont. Doszedł on do skutku w latach 2008–2011 dzięki projektowi przebudowy, rozbudowy i remontu, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu województwa podkarpackiego i gminy Brzozów. Pierwszy etap prac, wykonanych w 2008 r., doprowadził m.in. do wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, a także wybudowania ryzalitu i kominów oraz montażu instalacji odgromowej i uziemiającej. Kolejne prace spowodowały, że muzeum po raz drugi w swej historii musiało zmienić lokalizację. Tym razem od lipca 2009 r. do sierpnia 2011 r. funkcjonowało w budynku brzozowskiej szkoły podstawowej. Tymczasem w ratuszu zaizolowano fundamenty i ściany fundamentowe, wzmocniono nadproża, wykonano konstrukcję żelbetową klatki schodowej oraz wieńca i tarasu wieży, ułożono nowe posadzki na poziomie przyziemia,  parteru i piętra, odnowiono elewacje zewnętrzne i wykonano instalacje: elektryczne, wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji, alarmowe, oddymiania i sygnalizacji pożaru, kotłownię i instalację gazową. Przebudowano ponadto schody zewnętrzne, wymieniono okna, zmieniono układ komunikacyjny wewnątrz  budynku, ułożono podjazd do obiektu, zamontowano windę, przystosowano toalety do użytkowania przez osoby niepełnosprawne i wykonano szereg innych prac, które diametralnie poprawiły estetykę i funkcjonalność zabytku, np. nową aranżację wnętrz.

Instytucja po sprawnym powrocie, przeprowadzonym od czerwca do września 2011 r., ma w ratuszu znacznie lepsze niż poprzednio warunki do prowadzenia działalności statutowej. Ponadto dzięki zrealizowanej w 2012 r. rewitalizacji płyty rynku odnowiony zabytek stanowi dominantę centralnego placu miasta.

 

Odnowienie zabytkowej siedziby muzeum związane zostało z dwiema inicjatywami, zrealizowanymi przede wszystkim z myślą o turystach i krajoznawcach. Jesienią 2009 r. i wiosną 2010 r. zostały zamontowane tablice informacyjne w wybranych miejscach pamięci narodowej, stanowiących element wirtualnego Brzozowskiego Szlaku Miejsc Pamięci Narodowej – niewyznakowanego w terenie, lecz opracowanego koncepcyjnie i opisanego w opublikowanym przewodniku szlaku tematycznego na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, po miejscach upamiętniających osoby i wydarzenia od konfederacji barskiej po walkę o niepodległość do 1989 r. Realizację drugiego pomysłu stanowiło zainicjowanie działalności centrum informacji turystycznej przy muzeum w ratuszu w lipcu 2010 r. Ponadto muzeum aktywnie włącza się w współorganizowanie lokalnych przedsięwzięć nie tylko na niwie kultury i dysponuje od 2010 r. obszerną dokumentacją fotograficzną tych wydarzeń z życia społecznego.

Mariusz Kaznowski