Ceny biletów

Opłata za jednorazowy wstęp na ekspozycje w głównej części muzeum (w ratuszu w Brzozowie):

1)    na wystawę stałą: a) zwykła – 4,00 zł, b) ulgowa – 2,00 zł;

2)    na wystawę czasową: a) zwykła – 3,00 zł; b) ulgowa – 1,50 zł;

3)    wstęp bezpłatny obowiązuje w poniedziałki na wystawy stałe.

Opłata za jednorazowy wstęp na ekspozycję w oddziale muzeum (w domu strażaka w Starej Wsi):

1)    na wystawę stałą: a) zwykła – 4,00 zł, b) ulgowa – 2,00 zł;

2)    wstęp bezpłatny obowiązuje we wtorki od maja do września.

 

* * *

The cost of single fare ticket at stationery exhibit (in Brzozow and in Stara Wies): normal ticket – 4 Zloty; reduced ticket – 2 Zloty.

The cost of single fare ticket at temporary exhibit (in Brzozow): normal ticket – 3 Zloty; reduced ticket – 1,5 Zloty.

You might see stationary exhibit in the Regional Museum in Brzozow at every Monday free charge.

You might see in the Museum in Stara Wies at every Tuesday (May – September) free charge